Hafan

Hwyl yr Haf!

Darganfyddwch fwy am fywyd gwyllt i fwynhau'r haf hwn

Darganfod

Compass jellyfish © Jay Burke

Moroedd Byw Cymru

Moroedd Byw yw gweledigaeth yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer dyfodol moroedd y DU. Mewn Moroedd Byw mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu o ddyfnderoedd y cefnfor i'r dyfroedd bas arfordirol. Rydym yn gwybod bod ein moroedd ni wedi cyrraedd trobwynt ac rydym yn credu mai pobl leol, cymunedau lleol ac ymwelwyr arfordirol yw'r allwedd i helpu i wyrdroi'r dirywiad mewn bywyd gwyllt morol.

Amdanom ni

“Mae'r môr, unwaith y bydd yn bwrw ei swynion, yn dal un yn ei rwyd o ryfeddod am byth.”
Jacques-Yves Cousteau

Gwneud gwahaniaeth

Living Seas Volunteers © Laura Evans

Archwilio bywyd gwyllt

Blue Rayed Limpet ©Nia Hâf Jones

Digwyddiadau

Picnic with a Porpoise © Eve Grayson