Moroedd Byw yw gweledigaeth yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer dyfodol moroedd y DU. Mewn Moroedd Byw, mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu, o ddyfnderoedd y cefnfor i’r dyfroedd bas arfordirol. Rydyn ni’n gwybod bod ein moroedd ni wedi cyrraedd trobwynt ac rydyn ni’n credu bod pobl leol, cymunedau lleol ac ymwelwyr â’r arfordir yn allweddol i helpu i wyrdroi dirywiad bywyd gwyllt y môr.

Diolch i’r arian sydd wedi’i godi gan Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a’r Loteri Cod Post mae ein prosiect yn darparu cyfle i bobl leol ac ymwelwyr ddysgu am amgylchedd y môr a’i fwynhau, drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli.

Am Foroedd Byw Cymru

Archwilio arfordir rhyfeddol Cymru eich hun neu ymuno â ni yn un o’n digwyddiadau

Archwilio

 

Digwyddiadau

No Events

Mwy Digwyddiadau

sunfish

Rydym yn berchen ar ac yn rheoli 109 o warchodfeydd natur sy’n cwmpasu 2,007 hectar, 50 ohonynt yn SoDdGA dynodedig, 10 yn Warchodfeydd Natur Genedlaethol ac mae 4 yn ynysoedd gan gynnwys tua hanner arfordir Cymru!

Mae ein tîm Môr Byw wedi ei leoli yn ein Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion, Cei Newydd.

Ymddirieolaeth Natur De a Gorllewin Cymru