Er ein bod ni’n gallu gweld mamaliaid y môr yn dod i’r wyneb yn garismataidd, ac adar y môr yn cyrraedd i ddodwy eu hwyau, mae’r cerrynt sy’n troelli dan y tonnau’n gartref i gasgliad lliwgar o fywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol hefyd.

Gyda mwy na 750 o filltiroedd o arfordir yn ymestyn o lannau afon Dyfrdwy i afon Hafren, mae llawer o lefydd i’w harchwilio – a mwy fyth o bethau i’w gweld a’u gwneud.

Cewch archwilio gyda ni wrth i ni fynd allan i’r arfordir ac ar daith gyda’n Sioe Deithiol Moroedd Byw Yn Fyw!, lle bydd cyfle i brofi Môr Cymru 7D.

Archwilio

Digwyddiadau

Date/Time Event
07/02/2020
10:00 am - 12:00 pm
Shoresearch Survey
Limeslade Bay Car Park, Swansea
08/02/2020
1:00 pm - 3:00 pm
Survey Saturday/Sadwrn Arolygu
Pwllheli Abererch beach, Pwllheli Gwynedd
09/02/2020
3:00 pm - 5:00 pm
Shoresearch Survey
Pier beach, Llandudno Conwy
Mwy Digwyddiadau
sunfish

Rydym yn berchen ar ac yn rheoli 109 o warchodfeydd natur sy’n cwmpasu 2,007 hectar, 50 ohonynt yn SoDdGA dynodedig, 10 yn Warchodfeydd Natur Genedlaethol ac mae 4 yn ynysoedd gan gynnwys tua hanner arfordir Cymru!

Mae ein tîm Môr Byw wedi ei leoli yn ein Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion, Cei Newydd.

Ymddirieolaeth Natur De a Gorllawen Cymru