Er ein bod ni’n gallu gweld mamaliaid y môr yn dod i’r wyneb yn garismataidd, ac adar y môr yn cyrraedd i ddodwy eu hwyau, mae’r cerrynt sy’n troelli dan y tonnau’n gartref i gasgliad lliwgar o fywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol hefyd.

Gyda mwy na 750 o filltiroedd o arfordir yn ymestyn o lannau afon Dyfrdwy i afon Hafren, mae llawer o lefydd i’w harchwilio – a mwy fyth o bethau i’w gweld a’u gwneud.

Cewch archwilio gyda ni wrth i ni fynd allan i’r arfordir ac ar daith gyda’n Sioe Deithiol Moroedd Byw Yn Fyw!, lle bydd cyfle i brofi Môr Cymru 7D.

Archwilio

Digwyddiadau

Date/Time Event
04/04/2020
10:00 am - 12:00 pm
Survey Sunday/Sul Arolygu
Tywyn beach, Tywyn Gwynedd
06/04/2020
2:00 pm - 3:30 pm
*CANCELLED* Seashore Safari **FULLY BOOKED**
Aberystwyth Beach, Aberystwyth
08/04/2020
10:00 am - 12:00 pm
*CANCELLED* Bird Bonanza
Cardigan Bay Marine Wildlife Centre, New Quay Ceredigion
Mwy Digwyddiadau
sunfish

Rydym yn berchen ar ac yn rheoli 109 o warchodfeydd natur sy’n cwmpasu 2,007 hectar, 50 ohonynt yn SoDdGA dynodedig, 10 yn Warchodfeydd Natur Genedlaethol ac mae 4 yn ynysoedd gan gynnwys tua hanner arfordir Cymru!

Mae ein tîm Môr Byw wedi ei leoli yn ein Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion, Cei Newydd.

Ymddirieolaeth Natur De a Gorllawen Cymru