O arolygon ar y lan i lanhau traethau a gwylio mamaliaid y môr, mae amrywiaeth gyffrous o weithgareddau i chi gymryd rhan ynddyn nhw. Rydyn ni hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda digwyddiadau ymgysylltu a chasglu atgofion morol.

Does dim rhaid i chi fod â chefndir mewn gwyddoniaeth i gymryd rhan! Mae hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu darparu gan staff Moroedd Byw a’r tîm gwirfoddoli.

Mae gwirfoddoli’n gyfle gwych i chi brofi bywyd gwyllt rhyfeddol y môr yng Nghymru, cyfarfod pobl newydd, ysbrydoli eraill i werthfawrogi’r môr a chyfrannu tuag at gadwraeth forol. Hefyd gall treulio mwy o amser yn yr awyr agored yn gwirfoddoli wella eich iechyd a’ch lles.

Diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr Moroedd Byw? Dilynwch y ddolen isod ar gyfer eich rhanbarth i gael gwybod mwy.

Gwirfoddi Gogledd Cymru Gwirfoddi De a Gorllewin Cymru

Living seas events

volunteers on beach clean