Arolwg Shoresearch

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 22/07/2019
2:00 pm - 4:00 pm

Location
Limeslade Bay Car Park

Categories No Categories


Ymunwch a Thîm Moroedd Byw i fod yn wyddonydd cymunedol am y diwrnod a chymryd rhan mewn arolwg Shoresearch.

Byddwn yn archwilio’r traeth creigiog ac yn cofnodi’r rhywogaethau a welwn, o wymon i grancod, llygaid maharen, anemoniau a llawer mwy. I ddathlu Wythnos Rhywogaethau Ymledol byddwn hefyd yn cofnodi rhywogaethau anfrodorol!

NA YDYCH ANGEN CEFNDIR MEWN GWYDDONIAETH I GYMRYD RHAN! Byddwn yn cwblhau’r arolwg fel tîm a darperir canllawiau adnabod.

Nid yw arolygon chwilio yn addas ar gyfer pobl ifanc dan 14 oed.

Byddwn yn cyfarfod ym Maes Parcio Bae Limeslade am 2pm. Gwisgwch ddillad addas ac esgidiau gwrth-ddŵr.

Rhaid archebu lle, cysylltwch â volunteer@cbmwc.org i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle.