Volunteer taster/Cyflwyniad Gwirfoddolwyr

Living Seas Wales
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 16/02/2019
1:30 pm - 3:30 pm

Location
West Shore

Categories


If you live in North Wales and want to help with our Living Seas Project you can come along to see what our volunteers do and get a chance to learn to identify and help spread the stories of what we can find on the strandline.
Contact dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk
Meet at the carpark (SH7732681513; LL30 2BG)

Os ‘dach chi’n byw yn Ogledd Cymru ac eisiau helpu efo ein prosiect Moroedd Byw Cymru, fedrwch chi ddod i weld beth ein gwirfoddolwyr yn eu gwneud a chael siawns i ddysgu adnabod a helpu rhannu storiâu o be’ fedrwn ni’n ffeindio ar y draethlin.
Cysylltu â dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk
Cyfarfod yn y Maes parcio (SH7732681513; LL30 2BG).