Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect arfordirol ledled Cymru sy’n cael ei gyflwyno i chi gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, diolch i’r arian sydd wedi’i godi gan Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a’r Loteri Cod Post.

Moroedd Byw yw gweledigaeth yr Ymddiriedolaethau Natur ar gyfer dyfodol moroedd y DU. Mewn Moroedd Byw, mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu, o ddyfnderoedd y cefnfor i’r dyfroedd bas arfordirol. Rydyn ni’n gwybod bod ein moroedd ni wedi cyrraedd trobwynt ac rydyn ni’n credu bod pobl leol, cymunedau lleol ac ymwelwyr â’r arfordir yn allweddol i helpu i wyrdroi dirywiad bywyd gwyllt y môr.

Gallwch gyfarfod â thîm Moroedd Byw yma. 

Drwy’r prosiect, byddwn yn astudio, yn cofnodi ac yn rhannu atgofion morol pobl, o eiliadau arbennig i fywyd gwyllt i straeon am bysgota a safbwyntiau am sut mae amgylchedd y môr yng Nghymru wedi newid. Oes gennych chi atgof i’w rannu gyda ni? Cyflwynwch ef yma.

Eisiau gwybod mwy am fywyd y môr yng Nghymru? Gallwch ymuno â Thîm Moroedd Byw i chwilio traethlin, cael picnic gyda llamhidydd neu gael cipolwg ar fywyd tanddwr hyd yn oed ar saffari glan môr. Gallwch edrych ar y digwyddiadau sydd i ddod yma. 

Ac nid dyna’r cyfan!! Os ydych chi wrth eich bodd yn treulio amser ger y môr ac eisiau cymryd rhan yn ein gwaith cadwraeth morol, gallwch ymuno â’n tîm gwirfoddoli rhyfeddol. Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr i gasglu atgofion morol, helpu gyda digwyddiadau a chynnal arolygon morol. Diddordeb? Cewch wybod mwy yma. 

 

“Rydyn ni’n hynod falch bod gennym ni gyfle i weithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr ni yn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gydweithio i godi proffil amgylchedd y môr o amgylch Cymru. Mae gennym ni gasgliad rhagorol o fywyd gwyllt morol, o ddolffiniaid trwyn potel i lwynogod môr, gwylanod coesddu, llyngyr diliau a mwy! Drwy waith caled ac ymroddiad, mae’r prosiect yma’n dwyn ffrwyth ar amser gwych; mae 2018 yn ‘Flwyddyn y Môr’ yng Nghymru ac felly mae’n hynod amserol.”

Dr Sarah Perry, Rheolwr Moroedd Byw De Cymru