Bydd sioe deithiol Moroedd Byw Yn Fyw yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru a llwybrau newydd Croeso Cymru; y Llwybr Arfordirol a Llwybr Gogledd Cymru, gan fwynhau rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol y DU a’u bywyd gwyllt rhyfeddol.

Bydd pob un o ddigwyddiadau’r sioe deithiol yn cynnal gŵyl fechan undydd i ddathlu ein treftadaeth forol dros amser, yn y presennol ac ymlaen i’r dyfodol.

Edrychwch ar ddyddiadau a lleoliadau’r sioe deithiol er mwyn cynllunio eich ymweliad!

Cyfle i weld ein byd tanddwr heb wlychu!

Profiadau Realiti Rhithiol Antur y Môr a Deifio Dolffin

Camwch i fyd realiti rhithiol gyda dau brofiad o’r fath; Deifio Dolffin ac Antur y Môr.

Mae Antur y Môr yn brofiad realiti rhithiol 360 gradd cyffrous sy’n defnyddio’r dechnoleg Oculus Rift ddiweddaraf.

Mae cyfle i’r teulu cyfan chwarae a mwynhau. Hefyd, bydd yr ymwelwyr yn cael profiad Deifio Dolffin, profiad unigryw 360⁰ yn gwylio dolffiniaid sy’n defnyddio fideo o Ddolffiniaid Cyffredin a ffilmiwyd yn nyfroedd Cymru.

Gweithgareddau Glan y Môr – Does dim ots ble rydych chi bob amser mae rhywbeth i’w wneud ar yr arfordir.

Fel rhan o’n sioe deithiol, gan ddibynnu lle’r ydym wrth gwrs, byddwn yn chwilota’r pyllau trai neu’r draethlin, creu cerfluniau tywod, mor-wylio a llawer mwy!