Wythnos Forol Genedlaethol

Wythnos Forol Genedlaethol

24ain o Orffennaf - 8fed o Awst 2021

Bottlenose dolphin © WTSWW

Plymiwch i mewn!

Wythnos Forol Genedlaethol yw dathliad cenedlaethol yr Ymddiriedolaethau Natur Gogledd Cymru o bopeth morol. Er gwaethaf yr enw, mae'n para 15 diwrnod llawn hwyl i ganiatáu ar gyfer amrywiad yn amseroedd y llanw ledled y wlad.

Darganfyddwch ddigwyddiad yn agos i chi!

Rydyn ni wedi trefnu rhai digwyddiadau morol arbennig y flwyddyn yma, gan obeithio y gallwch chi ymuno â ni!

Holl ddigwyddiadau Moroedd Byw

Rockpooling

Rockpooling © Living Seas Wales

Dydd Gwener 6 Awst 2021 - Dydd Sul 8 Aws 2021

Camp Teuluol MIRI-MOROL

Y digwyddiad Miri Morol fydd y digwyddiad cyntaf o’i fath gan fod YNGC wedi ymuno â Outdoor Alternative, gwersyllfa teuluoedd hefo natur a’r amgylchedd yn ei wreiddiau. Ynghyd cyflwynwn y gwersyll teuluol bywyd gwyllt yma wedi ei leoli yn yr harddwch naturiol arbennig o Rhoscolyn, Ynys Môn.

Archebwch eich tocynnau!
Dydd Iau 29 Gorffennaf

Picnic gyda'r llamidyddion (Ynys Môn)

Mae picnic gyda llamidyddion yn ôl! Paciwch y brechdanau, y flanced a beth bynnag fo'ch tipyn ac ymunwch â thîm Moroedd Byw ar gyfer y digwyddiad poblogaidd blynyddol hwn! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archebu eich tocynnau'n gynnar gan y bydd yn sicr o werthu allan.

Archebwch eich tocynnau!

Picnic with a Porpoise © Eve Grayson

Gweithredwch

Mae llawer o agweddau o'n bywydau bob dydd yn cael effaith negyddol ar ein moroedd. Dyma sut y gallwch chi weithredu i helpu bywyd gwyllt y môr.

Dilynwch Côd Glan y Môr
Codwch 'sbwriel
Defnyddiwch lai o blastig
Gwyliwch beth ydych yn golchi i ffwrdd

Rhowch enw rhywogaeth i ddarganfod mwy amdanynt!

Taflenni gweithgareddau

Tiwniwch i mewn i fideos bywyd morol anhygoel

O gaiacio yn Alderney, i gwrdd â dolffiniaid Cymru, mae cymaint i'w archwilio!

Sbiwch....

Alderney Wildlife Trust - Rockpooling species
Alderney Wildlife Trust - Super seaweeds
Aldnerney Wildlife Trust - Kayak around the coast
Alderney Wildlife Trust - Nursehound shark in Alderney's Ramsar site
Alderney Wildlife Trust - Rockpooling for Wildlife Wednesday
Cornwall Wildlife Trust - Seaweeds for rockpoolers
Cornwall Wildlife Trust - How to press seaweeds
Cornwall Wildlife Trust - Cornish Crustaceans pt1

Cornwall Wildlife Trust - A sting in the polyps

Cornwall Wildlife Trust - Cornish sea slugs pt 1
Cornwall Wildlife Trust - Photographing and studying Cornish seaweeds
Cornwall Wildlife Trust - Great egg case hunt pt 1
Cornwall Wildlife Trust - South west bottlenose dolphin project needs your photos
Cornwall Wildlife Trust - Britain's sea monster - the basking shark
Cornwall Wildlife Trust - Cetaceans of the south west
Cornwall Wildlife Trust - Crabbing tips
South and West Wales Wildlife Trust - Dolphin Detective (Introduction to bottlenose dolphins)
South and West Wales Wildlife Trust - Bird Bonanza (Introduction to seabirds in Wales)
Living Seas Wales - Meet the Dolphins of Wales: Introduction
Living Seas Wales - Meet the Dolphins of Wales: Bottlenose dolphin
Living Seas Wales - Meet the Dolphins of Wales: Common dolphin
Living Seas Wales - Meet the Dolphins of Wales: Risso's dolphin
Living Seas Wales - Meet the Dolphins of Wales: Harbour porpoise
Living Seas Wales - The Sea and Me: Triggerfish Stories
Living Seas Wales - The Sea and Me: Leatherback Turtle, 1988
Living Seas Wales - Virtual Beach Clean
Essex Wildlife Trust - Fingringhoe Wick Nature Reserve exploration by water
Essex Wildlife Trust - Estuary Explorations by water
Essex Wildlife Trust - Shore Discoveries pt 2
Essex Wildlife Trust - Shore Discoveries pt 1
Essex Wildlife Trust - East Beach skywatching
Essex Wildlife Trust - Estuary Discoveries
Essex Wildlife Trust - World Wetlands Day
Essex Wildlife Trust - Why are Essex's seals orange?
Essex Wildlife Trust - Restoring saltmarshes in the Blackwater Estuary
Essex Wildlife Trust - Protecting little terns on the Essex Coast
Essex Wildlife Trust - How did the turnstone get its name?
Essex Wildlife Trust - Essex's orange seals
Essex Wildlife Trust - Flocks at Bradwell Shell Bank nature reserve
Essex Wildlife Trust - Fingringhoe Wick nature reserve
Essex Wildlife Trust - Beach cleaning at The Naze Centre
Essex Wildlife Trust - Join a Shoresearch Survey
Essex Wildlife Trust - 4 Ways to Prevent Coastal Pollution
Essex Wildlife Trust - Coastal Critters
Essex Wildlife Trust - Share our Shores - Little terns
Essex Wildlife Trust - Share our Shores - The ringed plover
Essex Wildlife Trust - A Mermaid's Purse
Essex Wildlife Trust - Oyster catcher
Essex Wildlife Trust - Wilder Seas
Ulster Wildlife - Shark School - What is a shark?
Ulster Wildlife - Shark School - Our local sharks
Ulster Wildlife - Ocean Giants - the seals, porpoises, dolphins and whales in our seas
Ulster Wildlife - Ocean Giants - Top Tips for Reducing Marine Plastic
Ulster Wildlife - Threats to ocean life from single use plastic
Ulster Wildlife - Tips to reduce single use plastic (made for Plastic Free July campaign)