Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect arfordirol ledled Cymru sy’n cael ei gyflwyno i chi gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, diolch i’r arian sy’n cael ei godi gan chwaraewyr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

Dawn Thomas

Moroedd Byw Cymru

Drwy'r prosiect byddwn yn archwilio, cofnodi a rhannu atgofion morol pobl, o eiliadau bywyd gwyllt arbennig i hanesion am bysgota a barn ar sut mae amgylchedd morol Cymru wedi newid. Gallwch ymuno â'n Tîm Moroedd Byw i archwilio traethlin, cael picnic gyda llamhidyddion neu hyd yn oed gael cipolwg ar fywyd o dan y dŵr ar saffari glan y môr. Ac nid dyna'r cyfan! Os ydych chi wrth eich bodd yn treulio amser ar lan y môr ac eisiau cymryd rhan yn ein gwaith cadwraeth morol, gallwch ymuno â'n tîm gwirfoddoli anhygoel. 

Cyfarfodwch y tîm

 

Shoresearching

Shoresearching © Laura Evans

Gwirfoddoli

Ymunwch â rhwydwaith o fwy na 100 o bobl o'r un anian sy'n helpu i ddiogelu moroedd Cymru.

Mae angen byddin o bobl sy'n caru'r môr ac yn deall nad oes bywyd heb ddŵr

Jacques Yves Cousteau
 

 Gwirfoddoli yng Ngogledd Cymru

Gwirfoddoli yn Ne a Gorllewin Cymru

Seawatching

Seawatching © Laura Evans

Digwyddiadau

Ymunwch â'n digwyddiadau Moroedd Byw Cymru.

Mae'n eithaf rhyfeddol beth sydd gennym ni ar garreg y drws ond heb fod yn gwybod amdano 

Cyfranogwr mewn Digwyddiad

Beth sydd ymlaen

 

Grey seal

Grey seal © Mike Snelle

Helpwch ni i helpu ein moroedd

Drwy ddod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Natur byddwch yn diogelu'r bywyd gwyllt a'r llefydd gwyllt rydych chi mor hoff ohonyn nhw.

Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn wrth amddiffyn ein treftadaeth naturiol. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw 

Sir David Attenborough
 

Ymunwch yng Ngogledd Cymru

Ymunwch yn Ne a Gorllewin Cymru