Tîm Moroedd Byw

Tîm Moroedd Byw

Dawn Thomas

Dod â bywyd gwyllt y môr yn ôl yn fyw. Gyda’n gilydd.

Rhwydwaith o staff, hyrwyddwyr, llysgenhadon a gwirfoddolwyr o'r un anian yw Tîm Moroedd Byw Cymru sy'n ymdrechu i ddiogelu bywyd a llefydd gwyllt morol Cymru. Rydym yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau, yn monitro bywyd gwyllt, yn arolygu ein traethau ac yn ymgymryd â gweithgareddau cadwraeth ymarferol - gyda'n gilydd ni yw'r sefydliad cadwraeth forol mwyaf a phrysuraf yng Nghymru.

Gwirfoddoli gyda ni

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu gyda ni am Moroedd Byw cysylltwch Nia Hâf Jones, Rheolwr Moroedd Byw ar nia.jones@northwaleswildlifetrust.org.uk / 01248 351541