Gaeaf

Uchabwyntiau tymhorol

Gaeaf

Winter Coast ©Sam Bryan

Teithiau cerdded gwyllt y gaeaf

Yn llecyn i ymweld ag o yn ystod yr haf yn draddodiadol, mewn gwirionedd, does dim gwell amser o’r flwyddyn i fynd ar y traeth na’r Gaeaf. Mae’r moroedd stormus yn gwarantu detholiad da o drysorau naturiol ac o wneuthuriad dyn ac mae awyr iach glan y môr yn cynnig llawer o fanteision iechyd. Mae awyr y môr yn cyflymu gallu ein corff i amsugno ocsigen a chydbwyso serotonin, cemegyn sy’n gysylltiedig â hwyliau a straen, gan wneud i ni deimlo’n fwy egnïol.  

Cadwch lygad am blisg wyau, peli golch môr a pob math o wahanol gregyn. Edrychwch yn ofalus ar wymon sydd wedi’u golchi ar y traeth am greaduriaid fel y mat môr a llyngyr sbirol. Mae creaduriaid fel y llygoden fôr – llynghyren gyda ffwr symudliw – yn golchi i’r lan yn aml ar ôl stormydd y gaeaf.  

Ar ôl cyfres o stormydd mawr, mae tystiolaeth o wledydd pell i’w gweld, fel ffa môr trofannol (codau hadau) planhigion gwinwydd sydd wedi’u gwthio o Fôr yr Iwerydd i Fôr Iwerddon ac, yn y diwedd, ar y traethau. Mae’r rhain yn ddarganfyddiadau prin ond rhyfeddol sy’n profi bod ein moroedd ni i gyd wedi’u cysylltu. Felly estynnwch am eich het wlân ac ewch i’r arfordir y Gaeaf yma - ’chewch chi mo’ch siomi!  

a gorlifodd llifddorau mawr y byd rhyfeddod yn agored
Herman Melville: Moby Dick or, the Whale

Pethau i'w gwneud dros y gaeaf