Rydyn ni’n chwilio am atgofion o’ch plentyndod, straeon rydych chi wedi’u clywed gan eich rhieni neu eich teidiau a neiniau, neu hyd yn oed brofiadau diweddar sy’n sefyll yn y cof.

Hefyd rydyn ni’n casglu meddyliau pobl am sut mae’r moroedd wedi newid yn ystod eu hoes.

Os oes gennych chi unrhyw ffotograffau neu luniau y byddech yn hapus i ni eu defnyddio i ddweud eich stori, byddem yn croesawu’r rhain hefyd.