Oes gennych chi atgofion am famaliaid y môr? Straeon am siarcod neu eogiaid? Efallai y gallech chi ysgrifennu llyfr am eich amser ar gwch? Os felly, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Boed yn atgofion am blentyndod neu’n straeon gan eich taid a’ch nain, meddyliau am sut mae’r môr wedi newid, lluniau, llythyrau neu hen gasgliadau o gregyn … rydyn ni eisiau dod â’r straeon hyn yn ôl o’r dyfnderoedd.

Mae’n bwysig iawn rhannu straeon fel hyn, yn enwedig y rhai sy’n cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, oherwydd yn wahanol i ddata mewn archifau eisoes, mae straeon pobl mewn perygl o gael eu hanghofio. Mae hynny’n golygu bod rhannu atgofion yn bwysicach nag erioed er mwyn eu cadw ar gyfer y dyfodol!

Bydd ein Tîm Moroedd Byw yn holi am straeon ac yn eu recordio yn ein Digwyddiadau Y Môr a Fi. Ymunwch â ni i rannu eich atgofion, eich lluniau a’ch llythyrau ac ati ac i gael sgyrsiau am ein treftadaeth forol anhygoel.

Edrych pryd bydd ein Pod Atgofion yn eich ardal chi yma.