Beached! Training Day/Diwrnod Hyffoddiant

Living Seas Wales
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/01/2019
10:30 am - 3:30 pm

Categories


Beached! is a new project in North Wales which aims to map the mass accumulations of dead or dying sea life on our beach strandlines, from Southport to Aberdyfi. These are a common and, mostly, natural occurrence, but we know very little about where or why these ‘wrecks’ occur. You can help us learn much more just by taking photos on your mobile phone!
We’re holding a training day, on Saturday 26th January in Benllech, to tell you more about the project and help with some identifying.
Contact: dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk to book a place.

Mae Beached! yn brosiect newydd yng Ngogledd Cymru sy’n ceisio mapio’r bywyd môr marw neu ar farw sy’n cronni ar hyd ein traethau ni, o Southport i Aberdyfi. Mae hwn yn ddigwyddiad cyffredin ac, yn aml iawn, ond ychydig iawn ydyn ni’n ei wybod am ble neu pam mae’r ‘drylliadau molwsgiaid’ hyn yn digwydd. Gallwch ein helpu ni i ddysgu llawer mwy drwy ddim ond tynnu lluniau ar eich ffôn symudol!
Rydyn ni’n cynnal diwrnod hyfforddiant, ddydd Sadwrn 26 Ionawr ym Mhenllech, i ddweud wrth chi mwy am y brosiect ac yn helpu efo rhywfaint o adnabod.
Cysylltwch â dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk i archebu lle