Volunteer taster/Cyflwyniad Gwirfoddolwyr

Living Seas Wales
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 18/11/2018
9:30 am - 12:30 pm

Categories


If you live in North Wales and want to help with our Living Seas Project you can come along to see what our volunteers do and get a chance to learn to identify and help spread the stories of what we can find on the strandline.

Contact dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk

Os ‘dach chi’n byw yn Ogledd Cymru ac eisiau helpu efo ein prosiect Moroedd Byw Cymru, fedrwch chi ddod i weld beth ein gwirfoddolwyr yn eu gwneud a chael siawns i ddysgu adnabod a helpu rhannu storiâu o be’ fedrwn ni’n ffeindio ar y draethlin.

Cysylltu â dawn.thomas@northwaleswildlifetrust.org.uk